Jmenuji se Biluše. Teda v rodném listě mám napsáno Libuše, ale všichni mi říkají Biluše. Vlastně všichni ne. Příslušníci policie mi většinou říkají: "Dobrý den, paní řidičko, kam tak pospícháte?" Ale většina ostatních lidí mi říká Biluše. Vítám vás na návštěvě v mém světě.

Veškerý zisk z knihy půjde tam, kam všechny ostatní peníze, co mám  (teda měla jsem) - zvířatům, která potřebují mou pomoc. 

Abyste nekupovali zajíce v pytli, nabízím vám malou ukázku z knížky: 

Jsem vytáhla běžky. A Karou. Na volno, samozřejmě, nechci se nechat zabít. Vedle kravína je taková megakaluž přes celou cestu, prakticky už je to spíš menší rybník než kaluž. Tak si spokojeně jedu, svištím jak blesk (kulový, samozřejmě) a najednou zahlídnu za zatáčkou souseda, jak žene do kravína své stádečko. 

Okamžitě zastavím a volám Karunu k sobě, páč míjení krav na dálku už máme zvládnuté, ale takhle na těsno by to asi nedopadlo dobře. Karou je šprtka, letí ke mě jak šus, nebrzdí, hodlá předsednout přede mě, ale nevyjde jí to, vráží do mě, na lyžích to neustojím, jdu k zemi, jenže zem tam jaksi není, stojím přímo na té zamrzlé a zasněžené kaluži. 

Led praská pod váhou padajícího asteroidu (jako mě, kdyby někdo nepochopil). Nořím se do kapaliny. Snažím se plavat, ale nejde to, mám jednak na nohách lyže, a za druhé na sobě Karunu, které to přijde jako super zábava. zábava. Slyším Mirka, jak za zatáčkou hýká smíchy. 

Sděluju Karuně, že je pííííp, pííííp, pííííp, a ještě hodně velká pííííp. Je jí to jedno a pořád mi skáče po žebrech. Lezu z vody. Ždímu kalhoty, bundu, rukavice, svoje vlasy. Vyklepávám vodu z mobilu. Stále nadávám Karuně. A v duchu i Mirkovi s jeho krávama. Asi to cítí, otáčí stádo a jde radši zadem. Dobře dělá.

Takže tím bysme měli dnešní dávku sportu za sebou. Zítra pojedu radši na bazén. Tam je teplejší voda a hezcí kluci v plavkách.

Novinky

Kniha je na světě. Třikrát sláva, volejte alelujá. Byla to trnitá cesta, ale stála za to. Děkuji všem, kteří mi pomohli realizovat můj vzdušný zámek. Kvjetoš už sedí a píše věnování. Knihy co nejdřív poletí k vám. 

Poklad  lakomého  Antona

13.března 1945 

Na dvoře Wenzelova statku hořel oheň. Kolem něj posedávali unavení vojáci. Bitva o Hotzenplotz trvala devět dní a byla jedna z nejtěžších, které tato jednotka zažila. Němci věděli, že už jde do tuhého a svých domovů v Sudetech se nevzdávali snadno. Nakonec ale blížící se fronta donutila všechny k ústupu. Pod rouškou tmy utíkali zástupy žen, dětí a starců. To nejcennější ze svých majetků odnášeli svázané v uzlech v náručí. Ti šťastnější měli aspoň vozíky a sem tam koňský povoz. Za nimi se dali na ústup i vojáci wehrmachtu a stáhli se až k Rosswalu. V celém Hotzenplotzu a okolí nikdo nezůstal. 

Voloďa nad ohněm opékal kůzle, které našel ve chlévě na statku. Zoufale se tam tisklo k mrtvole své mámy, kterou zabil padající trám. Dimitrij si obvazoval puchýře na nohách a ostatní jen tak odpočívali. Jejich tanky stály schované ve stodole. Jen Sergej prolézal dům a hledal ukryté poklady. Byl jako straka. Posedlý zlatem a vším lesklým. Všude kudy prošla fronta procházel domy a v jejich troskách hledal peníze které tam jejich obyvatelé nechali. Sem tam se mu povedlo najít pár mincí nebo dokonce prstýnek. Neštítil se ani vytahovat mrtvým zlaté zuby. Ostatní vojáci mu potajmu říkali Hrobař. Do očí se mu to ale nikdo říct neodvážil. Byl to chlap jako hora, ruce jako lopaty a ramena jako buldozer. A pro ránu nešel nikdy daleko. Navíc byl velitelem tanku. 

Na dvůr přikulhal velitel čety. Před dvěma měsíci, při boji o Duklu, byl bolestivě zraněn střepinou do nohy. Ale sotva se uzdravil vrátil se ke své jednotce. "Zítra večer vyrazíme na Rosswald. Během dne musíme dát do pořádku veškerou techniku." S těmi slovy si pod sebe položil složený kabát, posadil se k ohni a s tichým zasténáním si natáhl zraněnou nohu blíž k hřejivým plamenům. 

Z rozbitých dveří domu vyšel Sergej se starou knihou v náručí. Odplivl si a tlustou knihu hodil do ohně. "Nic tu, kurva, není. Posraní němčouři". Teprve osmnáctiletý Ivan, benjamínek čety, vyskočil, vytáhl knihu klackem ven, uhasil na ní doutnající uhlíky a vyčítavě se na Hrobaře podíval. "No jo, náš študentík" pohrdavě se ušklíbl Sergej, svalil se k ohni a dodal "si ji nech, stejně jí nebudeš rozumět. Je to německy." Jenže Ivan, student moskevského jazykového institutu, německy docela uměl. Stejně jako česky, polsky a trošku anglicky. 

V tuto chvíli už stejně Sergeje neposlouchal a zaujatě listoval knihou. Hned taky ostatním překládal. "Je to deník nějakého Wenzela. Podle všeho to byl statkář co tu žil. Píše tady jaká byla úroda." Přelistoval pár stránek. "V červnu 1928 se mu narodil druhý vnuk a dostal jméno Christian" 

 "Fuj, oni se ty kurvy německé ještě množí" znova si pohrdavě odplivl Sergej. 

 Ivan listoval dál. "V březnu 29 se rozvodnila řeka a zatopila všechny domy včetně koželužny. Zastavila se až u Schwarzova koloniálu." 

 "Aspoň si umyli muňky" rozesmál Sergej celou četu. 

 "Čti dál" pobídl Ivana velitel Krapuščinskij. Ten už stejně i bez pobídky listoval knihou. "Tady je to zajímavé. Píše tu o nějakém Antonovi který žil v bývalém mlýně za lesem. "...Věk můj je již značně znát, neduhy mnohé mě trápí a cítím že Bůh mě již brzy povolá k sobě do království nebeského. Přesto můj otec je stále mlád a pln síly. Mezi lidem se šeptá že s Ďáblem spolčen jest. I já, znaje zlé a nenávistné povahy otce svého jsem nakloněn uvěřiti skutečnosti této. Já i moji sourozenci jsme velmi trpěli v rodném domě kde pádná ruka otcova přísně dohlížela na výchovu naši. Hans, starší brat můj zahynul ve věku šestnácti let. V lese jej strom zavalil poté co ho otec ve vádě proklel. Má nebohá matka poté velmi strádala neschopna smířit se s tím že Hanse Bůh si k sobě povolal."

 "Mrtvý Němec, dobrý Němec" opět plivl do ohně Sergej a Ivan pokračoval "Mou sestru Brigitt provdal za polského obchodníka. Ubohá, spanilá Brigit, dítě tak veselé a hravé. Sotva odrostla panenkám, teprve čtrnáct jar jí bylo. Svůj rodný dům opouštěla v slzách. Pranic ji netáhlo k polskému zbohatlíkovi jenž o mnoho let dříve narozený byl a již mu kštice na hlavě značně řídla. Ještě na prahu kostela Brigit hořce plakala a obě s matkou prosily bídáka Antona by slitoval se. Leč marně. Po odchodu Brigit již matka naprosté trudomyslnosti propadla. Celé dny sedávala v zahradě pod stromy a teskně k nebi hledíc mumlala modlitby. Milovala a zároveň nenáviděla Boha jež jí obě děti vzal. Otec se často hněval že práce domácí zanedbává a za toto ji tloukl. V zimě léta páně 1849 přivedla matka na svět mého mladšího bratra Fridricha a brzo poté skonala. Leč Fridrich byl dítě neduživé, slabé a často stonavé. Poté co jeho třetí zima přešla začal mu růst na zádech hrb. Lakomý otec dlouho váhal zda povolat felčara. Tak dlouho až nakonec nebylo Fridrichovi pomoci. Mohutný hrb převažoval jeho malé tělíčko dopředu a při chůzi musel si chlapec vypomáhat holí. Často tak byl terčem otcovy zlostné letory. Léta páně 1853, poté co byla všechna úroda sklizena a svezena vyhostil otec Fridricha z domu řka, že zbytečného hrbáče živiti nebude. Poručil čeledínovi by mrzáka odvezl do lesa a ponechal ho jeho osudu." 

 "To byl i na Němčoura docela slušný zmrd" pronesl zamyšleně Dimitrij a myslel přitom na své dva malé syny. Tomu mladšímu byli právě tři roky. 

Voloďa přihodil na oheň pár polínek a podíval se na Ivana. "Jak to bylo dál?" Ivan přelistoval pár ohořelých stránek a pokračoval "Včerejšího dne přiběhl do vsi lesní adjunkt zcela zadýchán a zvěstoval nám že tělo mého otce mrtvé nalezl. Nachází se v lese, asi tisíc kroků od mlýna. Tělo otce mého jest zčernalé a stromy okolní ohořelé jsou. Patrně ho Ďábel s sebou odnesl. Poslal jsem Johanna, svého prvorozeného, aby s četníky ohledal místo skonu svého děda. Můj stav je již natolik zchátralý že se nemohu tak daleko vypravit." 

Dál je to zase nečitelné, pokrčil rameny Ivan a otočil stránku. Pokračuje to až datem 27.3.1930. "Správce farnosti Fullstein, páter Petr, odmítl tělo Surovce Antona do půdy svaté uložiti. Stále ještě nezapomněl kterak o pašijích otec Boha urazil a hlasitě se rouhal. Páter Petr přesvědčen jest že otec pakt s ďáblem uzavřel a proto odnesen do pekla byl. Stejně tak zdejší ženy vesnické bouřlivě křičely že nemůže ďábel na svatém místě spočinout. Proto jsem vyslal syny a vnuky své by pohřbili tělo svého předka v místě kde skonal. Otcovy pozemky rozdělil jsem rovným dílem mezi své vnuky - Christiana, Kurta, Karla a Michaela, jakož i Marianne - dceru Johannovu. V mlýně jeho žádný bydleti nechce neboť stavba je to zchátralá, zborcení blízká. Mince jenž můj otec střádal ve sklepení a jež si již jako robě malé pamatuji nechám uložené tam kde jsou. Je to zlato prokleté, mou matku i mého bratra Hanse život stály. Nepřeji si aby se mí potomci kvůli nim vadili a proto jim jejich existenci zamlčím a jen zde, těmto stránkám ji svěřím." 

 "COŽE???!!!" zařval chamtivý Sergej a vyskočil na nohy. "Kde je ten poklad? Dělej, čti!" Tyčil se nad Ivanem a hrozil mu pěstí. 

 "Kroť se prosím tě" okřikl ho velitel Krapuščinskij a pokynul Ivanovi aby to dočetl. U ohně už nespal nikdo. Všichni vojáci pozorně poslouchali a upírali své oči na Ivana. 

 "Tady nepíše kde" řekl bezradně voják a listoval přitom ohořelou knihou. "Přečetl jsem vám to celé. Tady je ještě dovětek aby byli opatrní, že několik lidí v okolí vidělo Antonova ducha a že je stejně nepřátelský jako za živa. Proto prý do toho lesa raději nikdo nechodí. Jinak už nic" pokrčil Ivan rameny. 

 "Do prdele" ulevil si Sergej. "Musí to být někde tady. Říkal jsi něco o mlýně v lese. Je to tak?" Ostatní vojáci souhlasně zahučeli.

"Půjč mi mapu Borisi" požádal Sergej velitele Krapuščinského. Ten ji ochotně vytáhl z brašny a hlavy vojáků se sklonili nad papírem. 

 "Mohlo by to být tady" zabodl prst Dimitrij. "Nebo tady. A tady je taky nějaká osamocená stavba." 

 "Spousta možností" povzdechl si Voloďa. "Pojďte radši jíst" vyzval ostatní a začal kolem ohně posílat porce opečeného kůzlete. Jenže Sergej cítil zlato a byl jako v rauši. Hltavě spolykal kusy masa a stále přitom koukal na rozprostřenou mapu. Oči mu těkaly z jednoho konce na druhý a potichu si mumlal "Kdepak jste moje penízky, kdepak jste" 

 "Jdu najít někoho kdo mi řekne kde to je" zvedl se najednou. 

 "Žádné vylomeniny" varoval ho Krapuščinskij. 

 "Nech ho" mávl rukou Voloďa. "Stejně tu nikdo nezůstal" 

 Rozzuřený Sergej se vrátil až v noci. Vztekle nakopl vědro které leželo uprostřed dvora a mezi zuby drtil nadávky. Evidentně nenašel ani mlýn ani nikoho kdo by mu ukázal cestu. Sám sobě si slíbil že se sem po válce vrátí a ten poklad najde. 

 Druhý den za soumraku tanky vyrazily na Rosswald. Jeden za druhým vyjížděly z trosek Hotzenplotzu. T34 jemuž velel Sergej jel jako poslední. Za rybníkem v Matzdorfu stál ve stínu lesa stařec, opíral se o hůl a nenávistně hleděl na postupující konvoj. 

 "Zastav u něho" křikl Sergej na Dimitrije. 

 "Proč? Nech ho být, je to jen starý dědek" odporoval Dimitrij. 

 "Povídám ti zastav!" houkl Sergej z věže a Dimko poslušně zastavil pár metrů od lesa. Stařec nejevil žádné známky strachu a klidně koukal jak se otvírá poklop tankové věže. Jakoby na ně čekal. 

 "Hej" křikl na něho Sergej "Ty znáješ kudá my přijechajem k mlýnu Anton?" 

 Děda pomalu přikývl. 

 "Nu? Kudá?" ztrácel Sergej trpělivost. 

 Stařec zvedl hůl a ukázal na druhou stranu louky "Rovně k lesu, potom doprava a pořád podél potoka k těm vysokým stromům." 

 Sergej spokojeně zalezl dovnitř a houkl na Dimitrije. "Viděl jsi? Jeď!" 

 "Počkej ještě" poprosil Ivan a z věže vylezl tentokrát on. 

"Je to daleko?" zavolal na starce. 

Stařec zavrtěl hlavou a usmál se na Ivana bezzubými ústy "je to kousek chlapče, jen malý kousek". 

"Danke" zavolal Ivan vychovaný v úctě ke starým lidem a zavřel za sebou poklop věže. 

 "Jeďte rychle moloďci, poklad už na vás čeká. Schnell, schnell" zachechtal se Anton pod vousy a rozplynul se ve stínech lesa. Mezitím uvnitř tanku rozradostněný Sergej horečně vydával rozkazy. 

 "Voloďo - zavolej Krapuščinskému, že máme prasklý pás a zdržíme se. Řekni mu, že je dojedeme hned jak budeme moc. Dimitriji - ty na to šlápni, nemáme čas. Penízky na mě čekají, moje penízky." 

 "Viděli jste ty jeho oči?" otřásl se Ivan. "Úplně skelné. Jako oči mrtvoly." 

 "Ser na oči, jedeme si pro prachy" radostně ho plácl Sergej po zádech a tvářil se jako kdyby už mu ty peníze říkaly pane. Jeho nadšení bylo nakažlivé a strhlo i ostatní. 

 "Až se vrátíme koupím za ně Irině ten nejkrásnější náhrdelník. Se třpytivými diamanty" vzpomínal Voloďa na svoji milovanou ženu kterou zanechal doma, na severu Ukrajiny a chvěl se mu přitom hlas. 

 "Já si koupím dům" plánoval Sergej. "Zděný, se zdobenou fasádou. Na hlavní ulici. Bude to nejkrásnější dům ve městě. Všichni ho budou obdivovat." 

 "To víš, že jo. Budeš stát na balkoně a kynout jim jak báťuška car" využil Dimitrij toho, že na něj Sergej nedosáhne a rýpnul si do něho. 

 "Co ty Váňo?" všiml si Voloďa, že jejich benjamínek není ve své kůži. "Co uděláš se svým dílem pokladu ty?" 

 "Já bych chtěl chovat koně" probral se ze zamyšlení Ivan. Pořád myslel na ten mrtvý pohled záhadného starce. "Krásné, ušlechtilé, jezdecké koně. Araby. Ráno bych je pouštěl na pastvu, od kopyt by jim lítal prach a skrz vlající hřívy by prosvítalo Slunce...." 

 "Ty hřívo, pochopil jsi správně kam máme jet?" vytrhl ho ze snění Dimitrij sedící za rajčakami tanku. "Tady to začíná být nějaké měkké." 

 "Jo. Říkal ať jedeme furt podél potoka k támhle těm vysokým stromům." 

 "Jen jeď" poručil shora Sergej. 

 "Boříme se do toho čím dál tím víc, je to strašně měkké" nezdálo se to Dimkovi. 

 "To projedeme, šlápni na to". Sergej nedočkavě posedával ve věži tanku a netrpělivě vyhlížel starý mlýn. V lese se mezitím úplně setmělo. Zbytek čety zmizel za kopcem. 

"Rozsviť světla" poručil Sergej, otevřel poklop a upřeně zíral do tmy. Tank se zoufale zmítal v bahně, ale prodíral se dál. Hlouběji a hlouběji do středu bažiny. 

 "Zapadneme" začínal panikařit Dimitrij. 

 "Jeď ty vole, jeď, nezastavuj !Musíme se dostat tam k těm stromům" vlezl Sergej zase zpátky do věže a ukazoval na vysoké topoly, které čněly na kraji louky. Další zakymácení tanku za ním přibouchlo těžký poklop, na poslední chvíli stačil uhnout rukou, kterou se přidržoval za hranu věže. "Do prdele, to bylo o fous" zabručel si naštvaně.

 "Nemohl si z nás ten dědek vystřelit?" staral se Voloďa. "Takhle dojedeme leda do pekla" 

 "To bych mu teda neradil, v tom případě si ho podám!" Hrobař cítil jak se rozplývá vidina pokladu jenž měl už téměř na dosah ruky a jeho temná stránka se drala na povrch. 

 "Otoč to Dimko, vrátíme se pro toho zmetka a ať si mě nepřeje jestli mě k tomu zlatu nedovede!" 

Dimitrij poslušně zatáhl za rajčaky, aby tank otočil zpět a zajel přímo do středu bažiny. Pásy se chvíli protáčely naprázdno, neschopny zabrat a vzápětí se celý železný kolos začal propadat. 

 "Co je?" křičel shora Sergej a drápal se zpátky na sedačku, ze které při náhlé změně směru sklouzl. 

 "Zapadli jsme, z tohoto nevyjedeme" opatrně zašeptal Dimitrij, jako by se tomu sám ještě zdráhal uvěřit. Jakoby na potvrzení jeho slov naposled zaškytal motor tanku zahlcený bahnem a uvnitř se rozhostilo ticho. 

 "Kurva, co je tohle za šlendrián" křičel vztekle Sergej. "Dimitrij, nastartuj a okamžitě vyjeď ven!" 

"Nejde to" zoufale se pokoušel Dimka nastartovat. Utopený motor ani neškrtl a tank klesal hlouběji a hlouběji. Bahno už zalilo průzor u řidiče a znemožnilo mu výhled. Vojákům začínalo být jasné, že z tohoto vlastními silami nevyjedou. 

 "Voloďo, oznam že máme potíže" nařídil Sergej s povzdechem 

 "Tady tři em jedna, tady tři em jedna, slyšíte mě?" pokoušel se Voloďa navázat spojení. Odpovědí mu bylo jen šumění. Sundal si sluchátka a celkem zbytečně oznámil ostatním "nemáme spojení." 

"Vylezte ven" rozhodl se Sergej pro riskantní krok a pokusil se otevřít poklop. Nešlo to. 

 "Dělej" křikl na něho zdola Dimitrij. "Teče sem voda". 

 "Nejde to" funěl Sergej a opíral se do poklopu vší silou. "Někde se to zaseklo nebo co". 

 Stejně pochodil i Dimitrij když zkoušel otevřít poklop u řidiče. "Tady to taky nejde, kurva". 

Všechny tváře se obrátily na Voloďu. Ten už měl na uších sluchátka a křičel do vysílačky "tady tři em jedna, tři em jedna, slyší mě někdo? Potřebujeme pomoc!!" Chvíli poslouchal a zavrtěl hlavou "Nic. Nemáme spojení." 

 Tank T 34 s označením 3M1 klesal hlouběji a hlouběji. Na jeho poklopu stál rozcuchaný, vousatý stařec se skelným pohledem a potichu se chechtal. "Tak mého pokladu se vám zachtělo holoubkové". 

Zatímco se těžký, železný kolos bořil hlouběji a hlouběji vojáci uvnitř propadali horečnému šílenství. Sergej a Dimitrij zběsile bušili do obou poklopů a snažili se prorazit si cestu ven. Voloďa pořád a pořád dokola křičel do vysílačky a prosil o pomoc. Kalná voda stoupala a řidičovi s radistou už dosahovala až po prsa. Benjamínek Ivánek se choulil u stěny a tušil, že hřívy svých vysněných koní nikdy neuvidí. Že tady a teď jeho životní pouť končí. Najednou něco zaslechl. V interkomu jeho přilby se ozýval zvláštní, šeptavý hlas. 

 "Ticho, ticho, nechte toho, ticho" rozkřikl se na ostatní. "Poslouchejte". Křik kolem postupně utichal a všichni úžasem oněměli. 

 "Tak mého pokladu se vám zachtělo moloďci. Nikdy mé zlato nedostanete, NIKDY, NIKDY, NIKDY. Je moje, jen moje. Nikdo ho nikdy nenajde. Samo peklo ho hlídá." 

 "Kdo to dělá?" rozkřičel se Sergej? "To ty?" obrátil se na Voloďu. "Přiznej se, že to děláš ty!". Ve vzteku vytáhl pistoli a šermoval s ní radistovi před obličejem. "Okamžitě toho nech, nebo tě odprásknu jak psa". Voloďa se odtáhl jak nejdál mohl a snažil se Sergeje uklidnit. 

 "To nejsem já, co blbneš vole, hrabe ti?" 

Jako další tasil zbraň Dimitrij. "Za tohle můžeš ty a to tvoje hamounství. Od samého začátku bylo jasné, že nás ten tvůj poklad přivede do maléru" křičel a sápal se úzkým prostorem nahoru k Sergejovi. 

"Teď se tu kvůli tobě utopíme jak koťata". 

 "Řídil jsem to snad já? Ty můžeš za to, že jsme tady zapadli. Proč jsi to, kurva, neotočil co?" 

 "Ty hajzle" zatajil se Dimkovi dech nad tou nehorázností, chytil Sergeje za nohu a táhl ho k sobě dolů. 

 "Pusť mě ty zmetku, pusť mě" kopal Sergej zuřivě nohou a snažil se udržet na sedačce. 

 "Kluci nechte toho, tohle nám nepomůže" prosil Ivan. Jenže ti dva už viděli rudě a jakákoliv slova byla zbytečná. Výstřel zaburácel v uzavřeném prostoru a čas se na vteřinu zastavil. Letící kulka zadrnčela o kovové pláty a vzápětí se benjamínek Ivan sesul k zatopené podlaze. Voda kolem něho se zbarvila krví. 

 "Panebože. Cos to udělal?" Jako první se vzpamatoval Voloďa a vrhl se do vody pro svého kamaráda. 

 "Váňo, Váňo, no tak, dýchej, všechno bude v pořádku, neboj se" kolébal v náručí mrtvé tělo. Nicméně díra uprostřed Ivanova čela a do ruda zbarvená voda naznačovaly, že v pořádku už nebude nikdy nic. Dvěma ostatním vojákům to bylo naprosto jasné. 

 "Ty hajzle" jako první se vzpamatoval Dimko a zamířil nahoru. Ale Sergej na nic nečekal a vypálil bez míření. Tentokrát trefil. Rána z takové blízkosti roztrhala Dimitrijovi levou plíci a jen o několik milimetrů minula aortu. Zemřel dřív než tankem dozněla ozvěna výstřelu. Voloďa bezmocně stál, stále svíral v náručí Váňovo mrtvé tělo a po tvářích mu tekly slzy. "No tak? Zastřelíš mě taky? Tak si posluž, stejně se odsud nedostaneme." Kalná voda prudce stoupala, už dosahovala téměř až k věži. 

 "Já se odsud dostanu. Já ano. A pak si vezmu ten zkurvený poklad. Jsou to moje peníze, jenom moje. Stejně bych vás odprásknul tam, snad si nemyslíš, že bych se s někým dělil" drtil Sergej nenávistně mezi zuby a otočil zbraň proti Voloďovi. Ten pomalu pustil Váňovo tělo, nechal ho sklouznout pod hladinu a naposled se za ním podíval. Pak pomalu zvedl hlavu a podíval se Sergejovi do očí. "No tak střílej. Dělej." Jejich pohledy se střetly a Sergej zaváhal. Nedokázal Voloďu zastřelit když na něho upíral své obrovské, karamelově hnědé oči. 

"Nečum na mě jako štěně" rozkázal. "Otoč se". Přesně na to Voloďa čekal. Naznačil, že se otáčí a vzápětí se vhrnul na Sergeje. Správně předpokládal, že ten nebude žádný útok čekat. Podařilo se mu stáhnout ho do vody a podržet pod hladinou. Ne však na dlouho, Sergej byl mnohem silnější a za chvíli tak získal v boji převahu. Chytil ho za ramena a držel pod vodou. Voloďa bojoval ze všech sil, ty mu ale rychle docházely. Když už ztrácel vědomí narazil do Váňova těla. Nahmatal jeho pistoli u pasu, odepnul ji a naslepo vystřelil. Pár vteřin poté to jeho srdce, bojující o poslední zbytky kyslíku vzdalo. Voloďa už se z vody nevynořil a nikdy se nedozvěděl, že Sergeje postřelil do stehna. Vyčerpaný Sergej se vytáhl zpátky do věže a rukama si svíral prostřelené stehno. Z bahna čouhala už jen špička věže a kousek kanónu tanku. To ale nemohl vědět. Co ovšem věděl byl fakt, že uvnitř voda dosahovala až k horním sedačkám ve věži. 

Sundal si promočenou košili, zaškrtil si nohu, aby zastavil krvácení a bezradně se opřel o stěnu. Co teď? Po tisící zkusil otevřít poklop nad sebou. Marně. Ve vodě pod ním se vznášelo Voloďovo tělo. Znechuceně ho odstrčil. Pak zkontroloval svoji pistoli. Zdála se v pořádku. Že by zkusil ten poklop rozstřílet? Už mu opravdu hrabe, uvědomil si. Copak by to šlo? 

Náhle zhaslo světlo. No super, takže teď tu ještě zůstane potmě. Stejně je zázrak, že to svítilo tak dlouho. Na opasku nahmatal svoji baterku a rozsvítil ji a uvědomil si, že v tanku už není sám. Na vedlejší sedačce seděl rozcuchaný, bledý stařec a usmíval se na něho. 

"Kdo jsi? Co tady děláš?" vyděsil se Sergej, přitiskl se ke kovové stěně a napřáhl ruku s pistolí. 

"Jak ses sem dostal?" zabloudil očima k pevně zavřenému poklopu. 

 "To je moje tajemství" zasmál se muž. 

Sergej vystřelil. Z té těsné blízkosti nemohl minout. Kulka zahvízdala tankem, několikrát se odrazila od kovových stěn a zmizela pod vodou. Muž klidně dál seděl a cenil na vojáka svá bezzubá ústa. 

 "Mě nemůžeš zabít moloděc" smál se. 

 "Každého můžu zabít" procenil mezi zuby Sergej a vystřelil znova. Tentokrát odražená kulka zasáhla jeho paži. Hrobař vykřikl bolestí a pustil baterku. Světlo ještě pár vteřin klesalo pod hladinu a pak zhaslo. Muži se ocitli v naprosté tmě. 

 "Kdo jsi?" zašeptal Sergej potichu. 

 "Jsem Anton a ten poklad je můj" ucítil na své tváři páchnoucí dech. "Pozdravuj v pekle šmejde" bylo poslední co v životě slyšel. Pak tankem zahvízdal vítr a Sergej osaměl. Utopil se o hodinu později, poté co voda zaplavila celý tank a ten navždy zmizel v děsivých bažinách Hotzenplotzu. I se čtyřmi mrtvými těly.O čarodějnici  Karolindě z Fridrichštejna

Další povídku inspirovanou na letošní dovolené si můžete přečíst zde: 
Čarodějnice neexistují. Samozřejmě. Ale stejně... nevoďte ta děcka na hrady, buďte tak hodní. Biluši už tam dost štvou. 
Jo a veškerá podobnost mezi Biluší a Lindou je samozřejmě náhodná a neúmyslná. Barnabášovi ve skutečnosti nebylo ublíženo. Ani jeho mamince. 

 "Dobrý den, jmenuji se Linda Behovská a následující hodinu budu vaší průvodkyní na hradě Fridrichštejn," představila se Linda a přejela očima skupinu turistů před sebou.

Typičtí mufloni, pomyslela si pro sebe. Tamhle je profesor v důchodu, odhadla staršího pána, který si pečlivě prohlížel erb nade dveřmi. Bude se ptát na každou starou bambitku a o rodokmenu Jagellonců toho zapomněl víc, než kdy Linda věděla.

U schodiště stojí milenecký pár. Oběma táhne třicítka, tisknou se k sobě a on jí nenápadně mačká zadek. Nejspíš se seznámili minulý týden na seznamce. Ona je přesvědčená, že našla konečně toho pravého, a on přemýšlí, jestli ji večer v penzionu dostane do postele. Dále je tady skupinka seniorek, které přijely vlakem. Všechny v rukou třímají trekové hole a na zádech mají batůžky. Během prohlídky budou potichu, nebudou se na nic ptát a na závěr zatleskají.

Uštvaná matka se dvěma puberťáky a vzadu u zdi stejně uštvaný otec. Kluk a holka se klackují kolem zdí a demonstrativně dávají rodičům najevo, že tenhle výlet mimo dosah wifiny je vyjde hodně draho. A nakonec skupina čtyř matek s dětmi. Od jednoho do čtyř let. Batolata jsou ještě horší zlo než školní výlety, pomyslela si Linda a obrátila oči v sloup. No nic, ona si poradí. Jako ostatně pokaždé. Provádí tady už od roku 1956, kdy byl hrad zpřístupněn veřejnosti. A dokáže si to pořádně užít.

Fridrichštejn je malý a nenápadný hrad daleko od turistických center. Spíš než historie sem návštěvníky láká jeho krvavá minulost.

"Vezměte si, prosím, papuče abyste neponičili podlahu v následujících místnostech. Je totiž původní," pokynula skupině návštěvníků a počkala, až se všichni nazují do obrovských plyšových pantoflí. Vyzáblý puberťák neodolal a zkusmo se sklouzl. Vysloužil si pohoršené zasyčení od své matky.

Linda odemkla první dveře a vpustila návštěvníky do hradu. V kapse jí potichu zavrněl mobil.

DOCHÁZEJÍ ZÁSOBY zněla SMS od hradní kuchařky. OK, ZAŘÍDÍM, odepsala rychle a schovala mobil do kapsy. Dobře věděla, jaké maso po ní kuchařka chce na svou vyhlášenou paštiku.

"Vstoupili jsme do rytířského sálu, první místnosti našeho hradu. Fridrichštejn byl postaven kolem roku 1690 na místě původní dřevěné tvrze."

"Je pravda, že tu žila čarodějnice?" skočil jí nadšeně do řeči ten uhrovitý puberťák a jeho otec mu dal nenápadnou herdu do zad.

"Je," přikývla Linda. "Hraběnka Karolinda z Fridrichštejna, manželka prvního majitele hradu, byla skutečně církví obviněna z čarodějnictví a upálena na hranici. Hrad byl poté Fridrichštejnům zabaven a král Karel ho věnoval svému panošovi Krůtovi z Lipé za jeho věrné služby. Nicméně Krůta zde nevládl dlouho. Po pouhých dvou letech skočil z věže do hradního příkopu. Hrad poté zdědil jeho syn Radoš.

Toho však k smrti vylekal přízrak ženy. Radoš z úleku onemocněl a o pár dní později zemřel. Jelikož neměl potomky, vrátil se hrad do rukou krále a několik let nebyl obýván. Dokud se ve skalách na protějším kopci neusadila skupina loupežníků.

Obchodníci, kteří jezdili po stezce do města se obrátili na krále s prosbou o ochranu a král si vzpomněl na prázdný Fridrichštejn. Vyslal na něj Alberta z Rožnova se skupinou rytířů. Jejich úkolem bylo zajistit bezpečnost v kraji.

Albert byl proslulý svou krutostí. Jak vůči poddaným, tak vůči své družině. Ze svých poddaných dřel kůži za živa. Doslova. Zemřel tragicky. Podle dochovaných zpráv během úplňkové noci zahlédl na hradbách ženskou postavu. Měl za to, že se jedná o zlodějku, neboť v těch místech neměla žádná služebná co pohledávat. Rozběhl se za ní, zakopl a spadl z hradeb dolů."

Během svých slov přešla Linda ke dveřím, otevřela je a pokynula návštěvníkům. Ti se poslušně přemístili do další místnosti.

"Mami, kdy už budou ti jeleni?" první z dětí už se začínalo nudit.

"Pšššt. Za chvilku," sykla na něho matka a chytla za ruku další dítě, které podlezlo kroucené lano a právě se chystalo zblízka prozkoumat porcelánové nádobí vystavené na stole.

"Opatrně, to je míšeň!" zamračila se Linda na ženu.

"Vždyť se nic nestalo!" odsekla dotyčná a sevřela ruku dítěte pevněji.

"Co bylo s hradem po smrti Alberta?" zajímal se starý pán s hůlkou.

"Krátce poté se do kraje vrátil Jindřich z Fridrichštejna a požádal o vrácení majetku, který patřil jeho předkům. Král mu, výměnou za sedm truhlic drahokamů, vyhověl. Na hrad se tak vrátili Fridrichštejnové a vládli zde až do osmnáctého století."

"Já jsem četla, že prý tady ta čarodějnice straší," vložila se do toho brýlatá puberťačka s dlouhými copy a tričkem s Mickeymausem.

"Já taky," přikývl její bratr. "Je o tom boží vlog na youtube."

"Hraběnka Karolinda byla vědma," pronesla ledovým hlasem Linda. "Tu čarodějnici si vyprošuju!"

Vzduch v místnosti se rázem ochladil nejméně o deset stupňů. Puberťačka se skryla za zády svého bratra a dvě ze čtyř dětí se rozbrečely. Linda je přejela nenávistným pohledem a vrátila se zpět do své role.

"Půjdeme dál, račte přejít do loveckého salonku!"

"Pšššt, vidíš, už budou ti jeleni!" tišila jedna z žen brečící dítě a táhla ho za sebou z místnosti. Kluk naposled vzlykl, přešel práh, vytřeštil oči a rozeřval se na celé kolo. Linda se znechuceně ušklíbla.

"Proč brečíš? Dívej, tady máš ty jeleny!" ujala se role hodné babičky jedna z důchodkyň.

"Bojím se, jsou mrtví," kvílel Barnabáš v matčině náručí a tiskl si obličej k jejímu krku. Když ho slyšely zbývající tři holčičky, rozbrečely se pro jistotu taky.

"Taky se bojím. I té paní!" kvílela ta starší a sápala se matce do náruče.

"Viděl jsi ten její pohled? " pošeptala Adéla zezadu svému bratrovi.

"Je fakt, že je pěkně toxická," přitakal.

"Pokud chcete, mohu vás s dětmi pustit ven," nabídla Linda nejbližší matce. "Ať neruší ostatní."

"Ne, my to zvládneme, díky," odmítla chladně žena. "Jsou to přece děti, mají právo brečet, jistě to všichni chápou."

Mobil v Lindině kapse znovu potichu zavibroval. POTŘEBUJI TO DNESKA, POZÍTŘÍ TU MÁME SVATBU. Neboj, dneska to budeš mít, usmála se Linda v duchu, a protože Barnabáš konečně přestal kvílet, pokračovala ve výkladu.

"Většina trofejí, které zde vidíte, pochází z let 1800 - 1820. Včetně tohoto kapitálního osmnácteráka, kterého ve zdejších lesích ulovil Jan Jetřich z Fridrichštejna.

"Já mám pocit, že se na mě ten jelen dívá," zamumlal puberťák Pavel a jeho matka na něho zasyčela.

"Já taky," podpořil ho muž, který se dosud věnoval výhradně pozadí své partnerky.

"Máte pravdu," přikývla Linda. "Opravdu to vypadá, jako kdyby nás ta hlava sledovala na každém kroku. Jan Jetřich tohoto osmnácteráka sice skolil, ale sám při jeho lovu dramaticky zahynul. Lovečtí psi zahnali jelena na skalní vrchol na protějším kopci," ukázala rukou z okna na skálu trčící nad vršky stromů, "kam se za ním jezdci na koních nemohli dostat. Jetřich na nic nečekal, seskočil z koně a s puškou v ruce šplhal nahoru. Zbytek lovců nechal daleko za sebou. Když nad sebou uviděl štvanou kořist, bez váhání vystřelil. Zasáhl zvíře přímo do srdce. Padající tělo mohutného jelena ho však přimáčklo ke skále a Jetřich zemřel prakticky ve stejném okamžiku jako jeho oběť. Povídá se, že když se podíváte do benátského zrcadla naproti, uvidíte místo hlavy jelena Jana Jetřicha. Ale pozor, kdo ho spatří, do týdne zemře. Jetřich si pro něho přijde."

"Bojííííííím, ci ven!" rozkvílela se jedna z holčiček.

"Pššššt!" houpala ji v náručí její matka a vedle stojící ženě pošeptala: "To ta kráva snad dělá schválně. Proč ty malé straší?"

"Budeme pokračovat nahoru do věže," otevřela Linda dveře a ustoupila, aby mohla skupinka projít.

"Promiňte, tady Barnabášek by potřeboval čůrat, máte tu někde toaletu?"

Linda zůstala konsternovaně zírat. Záchod. Uprostřed prohlídkové trasy. To už snad nemůže nikdo myslet vážně. No dobrá, tak tedy záchod.

"Prosím vás, počkejte na mě nahoře ve věži. Ničeho se nedotýkejte a nenaklánějte se přes zábradlí. Odvedu tady paní na toalety a hned budu zpět." Počkala, až vstoupí na schodiště poslední návštěvník, pečlivě zavřela dveře a otočila se k matce: "Prosím, tudy!" ukázala ji k malým dvířkům ukrytým v dřevěném obložení. Pak nenápadně sejmula ze stojanu jezdeckou šavli a protáhla se dvířky za ní.

"Co to má znamenat?! Tady žádná toaleta není! Můj syn potřebuje na malou!" povýšeně se na ni rozkřičela žena. "Já mám právo!"

"Zbavím svět zbytečné přítěže!" skočila jí Linda do řeči a jednou ranou ji probodla šavlí. Žena nestihla ani vykřiknout a sesula se k zemi. Čarodějnice překročila tělo, ze kterého proudem stříkala krev a s ní i život a otevřela okno. Zahvízdala a v lese se zvedlo hejno havranů. Linda stála v okně a sledovala, jak černý mrak obkroužil hrad a snesl se k ní. "Pojďte, najezte se, kamarádi!" odstoupila od okna a uvolnila jim cestu.

Na konci chodby stál rozmazlený Barnabáš. "Ci čůat. Hned!!" rozkázal.

"To víš že jo, spratku," přikývla Linda a jedním máchnutím oddělila jeho hlavu od těla. Tělo strčila do pytle a hlavu odkopla k havranům. "Na, tady máte ještě přídavek!" S dětským tělem v pytli se pak protáhla úzkou chodbou do hradní kuchyně.

"Barboro?"

Statná kuchařka stála u sporáku a zamyšleně míchala červenou bublající hmotu. Když uslyšela Lindin hlas, nadšeně poskočila.

"Neseš mi to? Ty jsi zlatá. Z žádných jiných jater není tak vynikající paštika jako z dětských."

"Já vím," přikývla Linda. "Taky ji miluju. Ostatně jako každý. Schovej mi kus, večer se zastavím."

Zbytek skupiny mezitím netrpělivě čekal ve věži.

"Podívejte se, holky," ukazovala jedna ze seniorek na obraz u okna. Tady ta komtesa jakoby z oka vypadla naší průvodkyni."

"No jo, máš pravdu Jituš!"

"Jako vejce vejci," přikyvovaly ostatní důchodkyně. Penzionovaný profesor vytáhl brýle, naklonil se k spodní části rámu a přečetl malou cedulku, na které stálo: "HRABĚNKA KAROLINDA Z FRIDRICHŠTEJNU".

"Karolinda? Ta čarodějnice?" docvaklo to jako první Adéle.

Mezi návštěvníky to zašumělo a všichni se nahrnuli k obrazu. Vtom se otevřely dveře a do místnosti vstoupila Linda.

"Koukám, že už jste našli obraz hraběnky."

"Ta podoba," nevěřícně kroutil hlavou profesor.

"Ano, často mi to lidé říkají."

"Jako byste vystoupila z rámu," podotkla Jituš.

"No a co když ano?"

"Promiňte, že vám do toho vstupuju," ozvala se jedna z matek, "ale kde je Petra s Barnabáškem?"

"Vaše přítelkyně se rozhodla opustit prohlídku. Počká na vás dole v hradní restauraci. Pokud vám mohu doporučit, tamní kuchařka dělá famózní guláš a nejlepší játrovou paštiku na světě. Určitě ochutnejte," dodala už k celé skupině. "Nyní mě, prosím, následujte, budeme pokračovat. Už nás trošku tlačí čas!"

Kastelán dosekal trávník ve spodní zahradě, vypnul sekačku a protáhl si záda. Páteř zakřupala a on labužnicky zasténal. Slunce už se pomalu sklánělo k lesu, nad nímž čněly temné hradby. Takové idylické místo. Jeden by čekal, že tu bude božský klid. Vždyť proto tuhle práci vzal. Aby si odpočinul od města a od lidí. A taky aby utekl před svou žárlivou exmanželkou, ale to je jiný příběh. Jenže po klidu tu není ani památky. Jen za ty dva roky, co je tady, tu byly tři smrtelné úrazy. Všechno děti. Jeden kluk spadl z věže, když se moc vyklonil, aby mohl zamávat svým rodičům dole. Další se utopil v řece pod hradem. Celkem nepochopitelně se s jeho skupinou převrátil raft na úplně klidné vodě. Jeho tělo našli až za několik dní a bylo v dost dezolátním stavu, rozhodně ne kompletní. Třetí byla holka. Taková protivná, upištěná. Pamatoval si ji. Byla tu se školním výletem. Uklouzla na vrcholku schodiště a srazila si vaz.

Dalších osm lidí je pohřešovaných. Naposled byli viděni na hradě nebo v jeho okolí. Tohle místo je snad prokleté. Na druhou stranu - láká to sem spoustu turistů. Nejlepší reklama je krvavá reklama. Lidi jsou divní.

Kastelánovo rozjímání přerušil křik

"Pomóc, pomóc, pusťte mě ven!!!"

Podle hlasu poznal mladou průvodkyni Danielu Behovskou. Studuje pedagogiku v Olomouci a nastoupila k nim na brigádu teprve minulý týden. Ať se rozhlížel jak chtěl, Danielu neviděl.

"Kde jste, slečno Behovská?" zakřičel.

"Tady, ve sklepě, pomóc!" ozvalo se od jeho nohou.

Kastelán odhrnul trs levandule a za ním se objevilo zamřížované sklepní okénko. Mříží se křečovitě držela špinavá Daniela.

"Co se vám stalo? Co tam děláte? Přece máte provádět!"

"Já nevím. Byla jsem na cestě do pokladny, abych si vyzvedla skupinu v šest a najednou jsem se probrala tady."

"Kdo je tedy s turisty? Určitě jsou nahoře, viděl jsem je v okně."

"To nevím," zavrtěla hlavou Daniela. "Pusťte mě ven, prosím. Je tu tma a pavouci."

"Hned," přikývl kastelán a ostrým krokem vyrazil k hradní bráně.

"Tady se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám u nás na hradě Fridrichštejn líbilo a přeji vám krásný zbytek dne," ukončila Linda prohlídku a otevřela dokořán dveře na nádvoří.

"Děkujeme, na shledanou," zahučeli návštěvníci a pár jich vlažně zatleskalo.

Všechny tři matky s dětmi se už tlačily ze dveří.

"Na shledanou, slečno, je neuvěřitelné, kolik toho o hradě víte," loučil se penzionovaný profesor. "Vyprávíte to poutavě, jako byste to sama prožila."

"Co vy víte, třeba ano?" zasmála se Linda a mrkla.

"Říkám ti, že je to ona," zašeptala Adéla bratrovi a ten jenom němě přikývl. Stejně jako jeho sestra byl přesvědčený, že se právě dívají na čarodějnici Karolindu, upálenou v roce 1702.

"Mrkneme sem v noci," zašeptal Adéle, když vyšli ven.

Jo jo, jen mrkněte, drobečkové, v duchu se zasmála Linda, když za nimi zamykala dveře.

Tak to bychom měli, zamnula si spokojeně ruce. Má další dva do sbírky. Nikdy za těch 300 let nebylo zabíjení dětí tak snadné. Snad leda za válek. Každopádně jí je nikdy matky nevodily až pod nos. No co už, jejich hloupost. Lindě to rozhodně nevadí. Pomalu stoupala po schodech k chodbě, kde nechala tělo zabité ženy. Havrani se postarali o veškerou měkkou tkáň, ale hromada kostí zůstala na podlaze.

"ELFUNDO - MERFUNDO - OSTEFUNDO -FIX!" pronesla Linda, opsala rukou ve vzduchu složitý znak a místo kostí ležela na podlaze krabice plná magnetek na ledničku. Byla na nich silueta hradu, nad kterou kroužilo hejno havranů a nápis "Pozdrav z hradu Fridrichštejn". Linda se sklonila a krabici zvedla. Cestou ji hodí do pokladny. Vtom pod otevřeným oknem zaslechla rozčilené hlasy:

"Ta poslední skupina šla normálně nahoru. Neviděla jsem, kdo si je vyzvedl, ale odešli."

"Neviděla jste to, protože pořád koukáte do mobilu," pěnil kastelán. "Nemyslete si, že to nevím. Půlku pracovní doby strávíte na fejsbuku."

"No a co, svoji práci mám hotovou," vzdorně pohodila hlavou pokladní a průvodkyně v jedné osobě.

"Já tu taky nemusím být. V Kaufu dostanu o 20,- na hodinu víc a nestraší tam!"

"Nechte si ty blbé řeči, Houbičková. Tady taky nestraší. Ty povídačky o čarodějnici Karolindě už mi pijou krev."

"Jo? A jak teda vysvětlíte, jak se tady Danuška najednou ocitla zamčená ve sklepě? A kdo provedl tu poslední skupinu? Když já jsem to nebyla a Danuška evidentně taky ne?"

"To se právě musí zjistit!" byl pevně rozhodnutý kastelán. "Kde jste měla klíče od hradu?"

Linda se spokojeně zachichotala, sebrala magnetky a prošla zdí.

V zámecké restauraci tři zbývající matky dopíjely svá latéčka a dojídaly paštiku, zatímco jejich dětičky hrály na honěnou mezi stoly a rušily všechny ostatní hosty.

"Volaný účastník není dostupný," položila jedna z nich telefon. "Kde je?"

"Třeba už jela domů," řekla druhá a labužnicky olízla lžičku.

"Holky, ta paštika je fakt famózní!"

"Je výborná," potvrdila třetí. "Přece by neodjela a nedala nám vědět?"

"Jak nám může dát, vědět když je někde bez signálu? Ostatně, tady jsou taky jen dvě čárky."

"To je fakt. Zkusím jí zavolat večer z domu."

"Tak zaplatíme a pojedeme, ne? Když vyrazíme hned, stihneme si ještě trošku zašopovat v Avionu."

Ostatní už sahaly po kabelkách a vytahovaly peněženky.

"Vanesko, pojď sem, pojď spapat ještě trošičku paštičky, než pojedeme domů," odchytila třetí matka svoji pobíhající dceru.

Zpoza pootevřených dveří je pozorovala Barbora a usmívala se. Vždyť každá kuchařka je ráda, když jejím strávníkům chutná. Úplně každá! A to platí už stovky let.


Číslo účtu

Platby za knihy, prosím, posílejte na  účet 1620304042/3030. 

 

Věnování

Prvních 500 objednávek bude s osobním věnováním. Ode mě i od našeho ducha Kvjetoše.